• MHP
Otomobil Haber Girişi : 20 Eylül 2023 10:52

Yeni dönem başlıyor: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar Resmi Gazetede yayımlandı. Trafik sigortası yönetmeliğinde yeni dönem başlıyor.

Yeni dönem başlıyor: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren trafik sigortası yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre zorunlu trafik sigortasında teklif alamayanların azami prim tutarları SEDDK tarafından belirlenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre zorunlu trafik sigortasında belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların azami prim tutarları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından belirlenecek.

'Sigorta primlerinin tespiti esasları' maddesi ele alındı
Resmi Gazete'de yayımlanan ve karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklikler öngören tebliğ ile “Sigorta primlerinin tespiti esasları” başlıklı maddeye ekleme yapıldı.

Buna göre SEDDK, belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların araçlarının, bulunduğu risk grubuna bakılmaksızın Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına alınmasında ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar verilmesinde yetkili olacak.

Zorunlu trafik sigortası nedir?
Zorunlu Trafik Sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan ve hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır.

Zorunlu Trafik Sigortasını yaptırmayan araçlar trafiğe çıkamazlar. Bu sigorta çeşidi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. Zorunlu Trafik Sigortası yapıldığı aracın zararını karşılamaz, sadece zarar verdiği diğer aracın zararını karşılar.

Zorunlu Trafik Sigortası Neleri Kapsar?
Zorunlu trafik sigortası kapsamında her araç için teminatlar aynıdır ancak teminat limitleri araç türlerine göre değişir.

Zorunlu Trafik Sigortasında verilen teminatlar şu şekilde:
Kişi başına vefat ve tedavi: Bir hasar durumunda her bir üçüncü kişi için ödenecek olan vefat ve tedavi masraflarını poliçede yazan limitlerle karşılar.

Kaza başına vefat ve tedavi: Bir hasar durumunda tüm üçüncü kişilerin vefat ve tedavi masraflarının toplamını poliçede yazan limitlerle karşılar.

Araç ve kaza başına maddi hasar: Bir hasar durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları poliçede yazan limitlerle karşılar.