• MHP
yazarlar Düzenleme Tarihi : 23 Kasım 2020 18:42 Haber Girişi : 23 Kasım 2020 18:43

ŞEHİR HASTAHANESİNE “SALTUKLU “ İSMİ YAKIŞMAZ MI?

Sultan Alparslan?ın 1071?de Anadolu?nun kapılarını Türklere açmasıyla birlikte Atayurt?tan, Anadolu?ya çok sayıda Oğuz Türkmen beylikleri giriş yaparak muhtelif bölgelerde beyliklerini kurmuşlardır.

ŞEHİR HASTAHANESİNE ?SALTUKLU ? İSMİ YAKIŞMAZ MI? | Haberler > GÜNDEM

Sultan Alparslan’ın 1071’de Anadolu’nun kapılarını Türklere açmasıyla birlikte Atayurt’tan, Anadolu’ya çok sayıda Oğuz Türkmen beylikleri giriş yaparak muhtelif bölgelerde beyliklerini kurmuşlardır.

Bu beyliklerden Mengücükler Erzincan ve Kemah’ta , Sökmenliler Van Gölü Havzası’nda, İnal Oğulları ve Dilmaç Oğulları Diyarbekir bölgesinde ,Danişmendiler Yeşil Irmak Havzası’nda, Çubuk Oğulları ve Harput Artukluları Elazığ bölgesinde, Artuklular Mardin’de , Erzurum’da ise Saltuklular beyliklerini kurarak iki asır boyunca varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Ebu’l-Kasım Saltuk tarafından Erzurum’da kurulan Saltuklular mimari, sanat ve kültür alanında önemli faaliyetlerde bulunmuşlar ve şehre mühürlerini vurmuşlardır.

Erzurum merkezde ,Kale Cami, Tepsi Minare, Ulu Cami, Üç Kümbetler, İspir’de Kale Cami, Tercan’da Mama Hatun Kervansarayı Saltukluların kazandırdığı önemli eserlerdir.

Recep b.Karaca, Muhammed b.Hüseyin, Dariri ve tabib Ekmeleddin gibi ilim, edebiyat ve müzik alanında önemli isimlerde yetiştiren Saltukluların bıraktığı izler bu gün şehrimizde hala kendini göstermektedir.

Erzurum’un kadim kültüründe önemli bir yere sahip olan Saltukluların hatırlanması ve gelecek nesillere tanıtılması tarihi bir sorumluluktur.

Bu düşünce doğrultusunda Saltuklu isminin yaşatılması için şehrimizde mahalle, okul, sağlık ocağı gibi yerlere Saltuklu isminin verilmesi ahde vefanın güzel örneklerinden biridir.

Şehrimize ölümsüz eserler bırakan ve şehrimizde kurulan ilk Türk beyliği olan “Saltuklu” isminin yaşatılması için tarihi miras bizlere bir takım sorumluluklar yüklemektedir.

İşte bu sorumluluklar çerçevesinde Saltuklu isminin yeni yapılan Şehir Hastanesi’ne verilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz.

Buna benzer uygulamaları ülkemizin çeşitli yerlerinde görmekteyiz.

Konya Karatay Şehir Hastanesi ,Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,Mardin Artuklu Üniversitesi bu düşüncenin güzel örneklerdir.

Bilindiği üzere şehrimizde Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesi adı altında iki isimli görkemli bir hastanemiz mevcuttur. Emsallerine dudak ısırtacak kadar donanımlı olan bu hastanemize “Erzurum Saltuklu Şehir Hastanesi” isminin verilmesi geçmişe saygının güzel bir ifadesi olacaktır diye düşünmekteyiz.

“Tarih geçmişi unutanlar için bir hatırlatmadır” sözünden yola çıkarak, geçmişi hatırlatmak için Saltuklu isminin yaşatılmasının Erzurum kamuoyu tarafından da ilgi göreceğine inanıyor bu konuyu ilgililere tarihi sorumluluk gereği hatırlatmak istiyoruz.

Erdal Güzel/Kasım/2020