PYD/YPG’nin İnsanlığa karşı işlediği suçlar

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) yardım kuruluşları, insan hakları örgütleri ile askerî uzmandan oluşan heyet, bölgede kayda değer insan hakkı ihlalleri bulunduğunu ve Türkmenlerle birlikte Arap nüfusun YPG tarafından göçe zorlandığını dile getirmiştir. Türkmen ve Arap köylerinin zorla boşaltıldığı iddiası hakkında ?Çoğu göç vakaları, YPG?nin köylere girmeden önce, kendilerine yapılan tehditler ve YPG?nin Haseke?de işlediği ihlal haberlerinin etkisiyle gönüllü olarak meydana geldi. Ancak bazı vakalarda YPG, Türkmen ve Arap köylüleri silah zoruyla göçe zorladı. El İseviye, Abdi köy, Es Savra, Bab el Hava, El Daba, El Min Kelli, Midlec, Karaşeref bu köyler arasında yer almakta. Tel Abyad?ın güneyindeki Zahle Köyü ve çevresinde yapılan incelemelerde ise 5 askeri araç içerisinde 17 silahlı YPG mensubunun erkek olmayan köyün kadın ve çocuklarını zorla evlerinden çıkarıp, Buz el Hınzir köyüne göç ettirdiği bilgisine ulaşıldı.? şeklinde ifadeler kullanılmıştır. Komisyon raporunda zirai, özel ve ticari araçlara el konulduğu, evlerin yağmalandığı ve duvarlara Arap karşıtı ırkçı söylemler yazıldığı belirtilmiştir. ÇOCUK SAVAŞÇILAR PYD/YPG terör örgütü, Suriye?de gerçekleştirdiği terör faaliyetleri kapsamında ele geçirdiği toprakların tahakkümü maksadıyla çok sayıda çocuğu saflarına katmakta, çatışmaların ön cephelerine sürmektedir. Uluslararası pek çok sözleşmede (1949 Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmeleri, Cenevre Sözleşmelerine Ek Protokol, 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi Ek Protokol) düzenlendiği üzere çocuk yaştakilerin savaştırılması yasaktır. Ancak PYD/YPG?nin bu yasağı ihlali, pek çok bağımsız uluslararası kurum ve kuruluşun raporlarında yer almıştır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu?nun 16 Ağustos 2013?te yayımladığı raporunda; PYD/YPG?nin Afrin ve Haseke?de 12 yaşındaki erkek ve kız çocuklarını örgüte eleman olarak temin ettiği kaydedilmiştir. Birleşmiş Milletler?in her yıl yayımladığı Suriye?deki Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporunun 2013 yılına ait nüshasında; Suriye?de 14 ila 17 yaş arası erkek ve kız çocuklarının Haseke?de silahlı Kürt gruplarına katıldığı ve çocukların çoğunlukla kontrol noktalarına yerleştirildiği, bilgi ve askerî teçhizat iletmek ve eğitilmek üzere kullanıldıkları bilgisine yer verilmiştir. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından 2014 tarihinde yayımlanan ?Kürt Yönetimi Altında: Suriye?de PYD?nin Ele Geçirdiği Bölgelerde Kötü Muameleler? (Under Kurdish Rule: Abuses in PYD-Run Enclaves of Syria) başlıklı raporda, YPG?nin Afrin, Kobani ve Cezire?deki kontrol noktalarında 18 yaş altı erkek ve kız çocuklarını askerî amaçları doğrultusunda kullandığı belirtilmiştir. Raporda, 18 yaşın altındaki kişilerin sadece kontrol noktalarında kullanılmadığı, aynı zamanda YPG saflarında savaşmaya zorlandığı vurgulanmıştır. Raporda uluslararası hukuk kurallarının yanı sıra, örgütün kendi tüzüğünün de 18 yaş altı çocukların örgüte üyeliğini yasakladığına dikkat çekilerek YPG?nin yalnızca uluslararası hukuku değil, kendi tüzüğünü de ihlal ettiği kaydedilmiştir. Ayrıca, İnsan Hakları İzleme Örgütü?nün 59 çocuktan oluşan bir listeye sahip olduğu ve söz konusu çocuklardan 10?unun 15 yaşın altında olduğu ifade edilmiştir. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından 10 Temmuz 2015 tarihinde PYD?nin, çocuk askerleri tasfiye etme ve 18 yaş altı erkek ve kız çocuklarını savaşta kullanmayı durdurma taahhütlerini yerine getirmediği belirtilmiştir. 5 Haziran 2014?te YPG?nin bir STK olan Cenevre Çağrısı ile (Geneva Call) bir taahhütname imzaladığı; ancak, İnsan Hakları İzleme Örgütü?nün YPG ve YPJ?nin 18 yaş altı çocukları örgüte üye yaptığını ve savaştırdığını belgelediği ifade edilmiştir. Yerel ve uluslararası örgütlerden elde edilen bilgi ışığında, İnsan Hakları İzleme Örgütü?nün 59 çocuktan oluşan bir listeye sahip olduğu ve söz konusu çocuklardan 10?unun 15 yaş altı olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, YPG?nin 16 ve 17 yaşlarındaki çocukları örgüte üye yaptığını kabul ettiği; ancak, onları askerî amaçlar için kullanmadığını öne sürdüğü dile getirilmiştir. Bununla birlikte, askerî sahada kullanılmasalar bile örgütün çocukları örgüt bünyesine katmayı ve kullanmayı durdurması gerektiği çağrısında bulunulmuştur. Uluslararası Teamül Hukuku ve Uluslararası Ceza Mahkemesi?nin Roma Statüsü?ne göre de 15 yaş altı çocukları silahlı örgütlere üye yapmanın ve onları savaşta kullanmanın savaş suçu olduğuna dikkat çekilmiştir. ABD?nin Haziran 2016?da yayımladığı İnsan Ticareti Raporu?nda; PYD/YPG terör örgütünün 15 yaş altı çocuklar dâhil erkek ve kız çocuklarını örgüt mensubu olarak temin etmeye, kullanmaya ve onları eğitim kamplarına götürmeye devam ettiği kaydedilmiştir. Aynı rapora göre; Nisan 2015?de, Afrin?de terör örgütü tarafından 16 yaşında bir kız çocuğu ailesinin itirazlarına rağmen PYD/YPG tarafından kaçırılmıştır.