Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi

Erzurum Düzenleme Tarihi : 24 Kasım 2020 21:27 Haber Girişi : 24 Kasım 2020 21:29
Tarım ve Orman Bakanlığınca 2006 yılından itibaren kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek v

Resim önizlemesi

Liman balık

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2006 yılından itibaren kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için % 50 hibeli destekleme uygulamaları yürütülmektedir. Bu kapsamda Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 21 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Kapsamındaki Yatırım Konuları

ü Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

ü Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesislerin yapımı,

ü Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

ü Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

ü Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

ü Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

ü Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

ü Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

ü Kanatlı kesimhanelerine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

ü Güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

ü Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar,

ü Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

 

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamındaki Yatırım Konuları

ü Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

ü Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

ü Bilişim sistemleri ve eğitimi,

ü El sanatları ve katma değerli ürünler,

ü İpek böceği yetiştiriciliği,

ü Su ürünleri yetiştiriciliği,

ü Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,

ü Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği,

Konularında yapılacak yatırımlara %50 hibe ödemesi yapılacaktır.

 

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi müracaatları uygulama rehberi yayımlandıktan sonra 90 gün içerisinde, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklemesi müracaatları uygulama rehberi yayımlandıktan sonra 60 gün içerisinde internet ortamından (www.tarimorman.gov.tr) yapılacaktır. Uygulama rehberi önümüzdeki günlerde yayımlanacak olup müracaatların uygulama rehberi, satın alma rehberi ve genelgelere uygun olarak yapılması gerekmektedir. Konuyla ilgili www.tarimorman.gov.tr internet adresinden ve İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.