Kadın girişimciliği, bizim için kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlendirilmesi konusunda neler yapabileceğimiz noktasında başlar

Erzurum Haber Girişi : 09 Eylül 2021 08:53
Kadın girişimciliği, bizim için kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlendirilmesi konusunda neler yapabileceğimiz noktasında başlar

Gazeteciler Basın Birliği Derneğinin Sorularını Yanıtlayan MÜSİAD Erzurum Kadın Komitesi Başkanı

pasinler belediyesi

Zeynep POLAT Önemli Açıklamalar da bulunarak,  Önemli Projelere İmza Attıklarını Belirtti.

 

Başkanım öncelikle Kadın girişimciliğinin vizyonu ve misyonu nedir?

 

Kadın girişimciliği, bizim için kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlendirilmesi konusunda neler yapabileceğimiz noktasında başlar.

 

Bunu yaparken önceliğimiz kadınlar arası işbirliği ve dayanışmanın yüksek seviyede olmasıdır.

Kadın girişimcilerimizin, yaşadığı il ve ilçeden başlamak üzere onlara vereceğimiz destekle ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlamak, kadınlarımızın sosyal sorumluluk bilinçlerini artırabilmek, istihdam yaratabilecek kadınlarımıza çalışma alanlarına bağlı olarak destek sağlamak, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadınlarımıza eğitim, sanat ve kültür etkinlikleri düzenleyerek sosyal gelişimlerini artırmak, kadın girişimciliğinde vizyon ve misyonumuzu belirleyen ana konulardır.

 

Girişimci Kadın Üye Sayınız Nedir?

 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın Komitesi Erzurum Şube Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanvekilliği ve Erzurum Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmekte olduğum bu kuruluşlarda aktif yüz elli kadın girişimci üyemizle beraber çalışıyoruz.

 

Ne gibi destekler sağlıyorsunuz?

 

MÜSİAD, TOBB ve Erzurum Kadın Kooperatifi olsun göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, Erzurum‘da kadın girişimcilerimize öncülük ederek, girişimcilik, istihdam ve kadın kooperatifçiliği gibi konularda online eğitim, seminer, konferans ve işbirliği programlarıyla maksimum düzeyde destek veriyoruz.

 

Kadın girişimcilerimizin üretim ve iş gücüne katılımının arttırılması için resmi kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak kadınlarımızın faaliyetleri sırasında karşılaştıkları sorunlarda çözüm sağlıyoruz.

Erzurum Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Atatürk Üniversitemiz, Erzurum Teknik Üniversitemiz, Erzurum Ticaret Odamız, Erzurum Ticaret Borsamız, Tarım İl Müdürlüğümüz, Ticaret İl Müdürlüğümüz, KUDAKA, KOSGEB ve TKDK ile dirsek temasında faaliyetlerimizi sürdürüyor ihtiyacımız olan her konuda destek alıyor, ulusal veya uluslararası alanda projeler yapıyor, proje yapan kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ediyoruz.

 

Erzurum merkezde ilk kadın kooperatifini kuran kadın girişimciler olmanın gururu yanında, kooperatifimizde, yöresel gıda ürünlerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmaya gayret ediyor, kadın girişimcilerimize üretim teşviği sağlıyor, şehir ekonomisine katma değer sağlamak için çalışıyoruz.

 

MÜSİAD Erzurum Kadın Komitesi olarak başlatmış olduğumuz kadın kooperatiflerine yönelik işbirliği programıyla dijital pazar desteği, inovatif eğitimler, mentörlük, pazar araştırması, e-ticaret sitesi ve sosyal etkinliklerle

 

Ortaklık kültürünü artırma yönünde kadın girişimcilerimize destek veriyoruz.

Kadın girişimcilerimizin potansiyelleri nispetinde doğru işi, doğru yer ve doğru zamanda yapmaları için onları yönlendiriyor, teşvik ediyor ve motivasyonlarını yüksek tutmalarını sağlıyoruz.

 

Kadınları Girişimciliğe Yönelten Faktörler Nelerdir?

 

Kadınlarımızın her geçen gün farkındalık düzeyleri artıyor. Sahip oldukları yeteneklerin farkına varabilme ve bu yetenekleri ortaya koyabilme düzeyleri yükseliyor. Özgüvenlerinin yükselmesi, sosyal statü kazanma isteği, ekonomik bağımsızlık kazanma arzusu, ekonomik anlamda kendilerine ve çevrelerine fayda sağlama istekleri artıyor.

Ayrıca, aile içi ekonomik kaynaklı sorunlar kadınlarımızı girişimciliğe iten faktörlerin başında geliyor. Ölüm, boşanma, çalışma hayatında yeterli ücret alamama, çalışma saatlerinin uygun olmaması gibi nedenleri kadınlarımızı girişimciliğe yönelten sebepler arasında sayabiliriz.

 

Kaç Kadın Girişimci Destek Alabildi?

 

Bugüne kadar Erzurum'da üretim ve ekonomiye katılım, işini büyütme ve daha ileriye taşıma adına yüzden fazla

kadına destek verdiğimizi söyleyebilirim.

 

Türkiye'de ve Erzurum'da Kadın Girişimcilerin Durumu Nedir?

Kadınlarımızın girişimcilik faaliyetlerinde, karşılaştıkları sorunların başında iş ve çevresel şartların yanında, geleneksel düşünce yapısı yatıyor. Özellikle kırsal kesimde 'kadının yeri evidir', yargısı birçok kadınımızın sorunlar yaşamasına sebep oluyor.

 

Aile kurumu önemi ve sürekliliği tartışmasız en önemli olgulardan biridir. Kadın, eş ve çocuklarına karşı görevlerini yerine getirdiği taktirde alnının teriyle, namusuyla, helalinden para kazanmasının abesle iştigal tarafı yoktur.

 

Kadının, yetenekleriyle, ekonomik hayat içinde yer alması girişimciliğin giderek önem kazandığı günümüzde ayrı bir öneme sahiptir. Kadın girişimciler üretime katkı sağladıkça, istihdam oranı arttıkça, ülke ve bölge ekonomisine daha fazla katkı sağlanacaktır.

Ülkemizde ve bölgemizde kadın girişimcilerimize finansal, örgütsel ve eğitsel birçok destek verilmesine karşılık, kadın girişimci sayımız her geçen gün artış kaydetse de yine de istediğimiz seviyede olmadığı ifade etmemiz gerekir.

 

Son olarak kadın girişimcilere ne söylemek istersiniz?

 

Gerçek amacı, sosyo-kültürel ve ekonomik alanda kazanmak ve kazandırmak olan tüm kadın girişimcilerimizle çalışmaya, projelerini değerlendirmeye ve destek vermeye hazırız.

Hakan Dikmen