Aydem Yenilenebilir Enerji halka arz için SPK’ya başvurdu

Ekonomi Haber Girişi : 23 Şubat 2021 23:34
Bu duyuru, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya veya Avustralya da dahil olmak üzere herhangi bir yargı alanında İzahname ve şirketin menkul kıymetlerinin satışı için teklif değildir, sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Aydem Yenilenebilir Enerji halka arz için SPK'ya başvurdu | NTV

Liman balık

Türkiye’nin sadece yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş., halka arz hazırlıkları kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusunu yaptı.

 

Türkiye’nin en büyük entegre enerji şirketlerinden Aydem Enerji’nin yenilenebilir alanında faaliyet gösteren ve portföyü yüzde yüz yenilenebilir kaynaklardan oluşan iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.  Türkiye geneline yayılmış, 25 modern yenilenebilir enerji santrali ile 1.020 MW kurulu güce ulaşarak yıllık brüt 3,2 TWh* enerji üreten Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin halka arzında konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım üstlenecek. Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım ise süreçte eş liderler olarak görev alacak.

 

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arz süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli şunları söyledi: “Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı, global anlamda her geçen gün daha büyük bir önem kazanıyor. Yenilenebilir kaynakların cazibesi giderek artarken biz de sektörümüzün en büyük ve öncü oyuncularından biri olarak şirketimizin potansiyeline güveniyoruz. Aydem Yenilenebilir Enerji, 25 yılı aşkın sektördeki birikimiyle portföyünün tamamı sadece yenilenebilir kaynaklardan oluşan ülkemizin en büyük şirketi konumunda. 25 modern yenilenebilir enerji santralimizle ülkemizin dört bir yanında enerji üretiyoruz. 2021 yılı içinde hibrit üretim tesisi yatırımlarımızla portföyümüzün çeşitliliğini artırıyoruz. Teknoloji tabanlı olarak gelişmeye devam ederek kurulu gücümüzü geçmişte olduğu gibi artırmayı hedefliyoruz.”

 

2021 hibrit santraller için yatırım senesi

Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgelerine yayılmış hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve çöp gazı santralleriyle elektrik üreterek yenilenebilir enerjide 25 yılı aşkın bilgi ve birikime sahip olan şirket, 2021 yılını hibrit yatırımlar için de başlangıç olarak belirledi. Hibrit santraller sayesinde mevcut santrallerin kapasitelerinin daha verimli kullanılması ve elektrik üretimlerinin artması sağlanacak. 

 

Çalışan ve sürdürülebilirlik odaklı yönetim 

İnsan kaynağına yaptığı yatırımlarla Great Place to Work® Türkiye Enstitüsü tarafından Great Place To Work® (Harika İş Yeri) Sertifikası’na layık görülen Aydem Yenilenebilir Enerji, iş dünyasının geleceğine yön verecek evrensel ilkeler öneren dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacıları arasında yer alıyor.  

 

Aydem Yenilenebilir Enerji, faaliyet alanı ile doğrudan ilişkili olarak doğal kaynakların geleceği için yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım yaparak Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutta gelişmesine katkı sağlıyor. Aydem Yenilenebilir Enerji, 2020 yılında şirketlerin paydaşları için sunduğu fırsatları çevresel, sosyal ve yönetişimsel çerçevede değerlendiren ESG performans sıralamasında, bağımsız derecelendirme şirketleri Vigeo Eiris/Moody’s tarafından Türkiye’de elektrik sektörü lideri olarak belirlenmişti.

 

Sürdürülebilirlik kapsamındaki kurumsal yönetim ilkelerini içselleştirerek kurum kültürü haline getiren Aydem Yenilenebilir Enerji, çevreye duyarlı, dinamik ve insan odaklı anlayışla geleceğin enerjisine odaklanıyor. 

 

 

Aydem Yenilenebilir Enerji Hakkında

Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye geneline yayılan 25 yenilenebilir enerji santralinde 1.020 MW kurulu güce ulaşarak, yıllık brüt 3,2 TWh* enerji üretmektedir. 1995 yılında Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçiren şirket, Türkiye’nin sürdürülebilir kaynaklarla büyümesine katkı sağlıyor. Hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve çöp gazı kaynaklarından elektrik üreten Aydem Yenilenebilir Enerji, portföyünde yer alan enerji santrallerinin tasarımından mühendislik ve işletme aşamalarına kadar geliştirme ve yapım işlerini kendi çatısı altında yürütüyor veya koordine ediyor. 

 

*Santrallerin uzun dönem ortalama üretimlerini esas alarak bulunan bir değerdir ve detaylı açıklama halka arz için hazırlanan izahnamede yer almaktadır.

 

 

Bu basın bülteni, şirketin paylarının Amerika Birleşik Devletleri'nde satışı için bir teklif değildir. Bu duyuruda bahsedilen paylar, 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası (“Menkul Kıymetler Yasası”) kapsamında tescil edilmedikçe veya Menkul Kıymetler Yasası’nın tescil gerekliliklerine tabi olmayan bir işlem olması veya bu gerekliliklerden muafiyet durumu oluşmadıkça Amerika Birleşik Devletleri’nde satılamaz veya arz edilemez. Şirket, teklife tabi olan payların herhangi bir bölümünü Menkul Kıymetler Yasası veya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki herhangi bir eyaletin yasaları uyarınca tescil ettirmemiş ve ettirmek veya Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir menkul kıymetin halka arzını gerçekleştirmek niyetinde değildir. Bu basın bülteninin kopyaları doğrudan veya dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde dağıtıma tabi tutulamaz, iletilemez veya başka bir şekilde gönderilemez.

 

Bu basın bülteni, burada belirtilen payların, Amerika Birleşik Devletleri’nde, Avustralya’da, Kanada’da, Japonya’da veya konuya ilişkin yasal düzenlemenin ihlaline yol açacak başkaca bir devlette herhangi bir satış teklifi veya satın alma üzere teklifte bulunmaya teşvik niteliğinde değildir veya bunları içermemektedir. Söz konusu payların satışı ve teklifi, Avustralya, Kanada veya Japonya’da yürürlükteki sermaye piyasaları yasaları kapsamında tescil edilmemiştir ve edilmeyecektir. Bazı istisnalara tabi olarak, burada belirtilen paylar Avustralya, Kanada veya Japonya'da veya Avustralya, Kanada veya Japonya'nın herhangi bir vatandaşına, sakinine veya bu kişilerin hesabına veya yararına teklif edilemez veya satılamaz. Paylar Avustralya, Kanada veya Japonya’da halka arz edilmeyecektir.

 

İşbu doküman, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde sermaye piyasası araçlarının satın alınması için herhangi bir yoldan halka çağrıda bulunulması teşkil etmemekte olup; menkul kıymetlerin Türkiye’de halka arzı anlamına gelmemektedir. Menkul kıymetlerin Türkiye’deki muhtemel halka arzına ilişkin halka arz izahnamesi henüz yayınlanmamış olup söz konusu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. İzahname başvurusu 23 Şubat 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılmış olup, onaylanması halinde sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yayımlanacaktır. İzahname, Şirket ve Türkiye’de halka arz edilecek menkul kıymetlere ilişkin bilgileri içeren hukuken bağlayıcı tek belge olacaktır. Türkiye’de halka arz edilecek menkul kıymetlere ilişkin yatırım kararları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 6362 sayılı kanun ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde onaylanan halka arz izahnamesinin yayınlanması ve ilgili izahnamenin yatırımcı tarafından incelenmesini müteakip alınmalıdır. 

 

Halka arzın gerçekleşeceğine dair herhangi bir garanti bulunmamaktadır ve bu aşamada yatırım kararı Şirket’in halka arz ile ilgili düşüncelerine dayandırılmamalıdır. Bu basın bülteni, teklife ilişkin bir tavsiye niteliği taşımaz. Söz konusu duyuruda belirtilen hisselerin alınması, bir yatırımcıyı, yatırılan tutarın tamamını kaybetme riskine tabiidir. Yatırım yapmayı düşünen kişiler, bir yatırım danışmanına veya bu tür yatırımlara yönelik danışmanlık konusunda uzmanlaşmış yetkili bir kişiye danışmalıdır.