Erzurum Haber Girişi : 13 Ocak 2020 14:12

ANADOLU MASALLARI PROJESİ

Anadolu Masalları Projesi milletimizin kültürel birikimlerinin ve ortak değerlerinin ülkemize ait motiflerle nesilden
nesillere aktarılması, çocuklarımızın hayal güçlerinin geliştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Unesco Türkiye Millî Komisyonu Eğitim ve Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesince Unesco Projesi olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda akademik bir heyet oluşturularak en sevilen Anadolu Masalları derlenmiştir. Derlenen bu masallar, Türk dili, çocuk edebiyatı, halk bilim, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alan uzmanı akademisyenlerce incelenmiş ve çocuğa görelik ilkesine, dil ve anlatım unsurlarına göre düzenlenerek okul öncesi, 1.-2. sınıf ve 3.-4. sınıf düzeylerine göre üç grupta tasnif edilmiştir. Türkiye genelinde 18 Güzel Sanatlar Lisesi belirlenerek resim öğretmenlerinin liderliğinde öğrencilerimiz, masallarımızı resimlemişlerdir. Yapılan bu resim çalışmaları tablo haline getirilerek Anadolu Masalları Resim Sergisi adıyla ülkemizin yedi bölgesinde, temsilen birer ilde sergilenmekte ve çocuklarımızla yerli masal kahramanlarımız tanıştırılmaktadır. 2019 yılı içinde İç Anadolu Bölgesinde Eskişehir, Ege Bölgesinde İzmir, Marmara Bölgesinde İstanbul Karadeniz Bölgesinde Samsun illerinde sergiler açılmış Doğu Anadolu Bölgesi için de bölgenin kadim şehri Dadaşlar diyarı Erzurum?da 14 Ocak 2020 Salı günü saat 11.00?de Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezinde sergi açılacak ve 17 Ocak 2020 tarihine kadar açık kalacaktır. Ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Gaziantep ve Akdeniz Bölgesinde Hatay illerinde sergiler açılarak Türkiye Sergi Turu tamamlanacaktır. Sonrasında serginin Balkan ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde sergilenmesi planlanmaktadır.