AİLE HEKİMLERİ ANKARA'DA EYLEM YAPACAK

Güncel Haber Girişi : 09 Eylül 2021 23:59

Sağlık Bakanlığı tarafındandüzenlenen yeni “Aile Hekimliği Sözleşme veÖdeme Yönetmeliği”nde aile hekimlerinin hak etmedikleri uygulamalar yeralmakla birlikte özlük hakları da teslim edilmemektedir.

pasinler belediyesi

 

Bu yönetmelikle ilgilitepkilerimizi dile getirmek için çok sayıda mitingin yanı sıra iş bırakmaeylemi dahi yaptık. Ne yazık ki Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin sesiniduymamakta ve haklarımızla ilgili hiçbir iyileştirme yapmamaktadır.

 

Bu nedenle aile hekimlerive aile hekimliği sağlık çalışanları olarak sesimizi duyurabilmek üzere tekrarbir miting için Ankara’da toplanıyoruz. AHEF(Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu), ASEF(Aile Sağlığı Çalışanları Federasyonu), GenelSağlık İş Sendikası, AHESEN (Aile HekimliğiÇalışanları Sendikası) BDS (Birlik DayanışmaSendikası), TAHUD (Türkiye AileHekimlik Uzmanlık Derneği), Ses Sendikası olarak bir araya geliyoruz.

 

 

 

11Eylül Cumartesi günü, saat 12:00’de, Anıttepe’de tepkilerimizikamuoyu ile paylaşacağımız bir mitingde buluşuyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

AHEFYönetim Kurulu

 

Tarih: 28 Ağustos Cumartesi

 

Saat: 12.00

 

Yer: Anıttepe